Газета "Життєвий простір" призначена для інформаційного забезпечення молоді і співробітників навчального закладу достовірною, оперативною і актуальною інформацією про діяльність учнівського самоврядування і його підрозділів, про заходи і найважливіші події в училищі, про актуальні питання і проблеми життя учнів.

Основними цілями газети є збільшення інформованості учнів і співробітників училища, а також абітурієнтів, про діяльність органу учнівського самоврядування і навчального закладу, його підрозділів, формування громадської думки на користь підвищення суспільної значущості молоді.

Загальне керівництво і контроль за діяльністю газети здійснюється головним редактором. Інформаційне наповнення газети здійснюється редакційною колегією сумісно з радою учнівського самоврядування.