Кабінет української мови і літератури (площею 46,4 м кв).

У кабінеті знаходяться: демонстраційні стенди з української мови та літератури, навчальні посібники, підручники, хрестоматії, друковані видання, методична література; комплекти портретів письменників, тематичні папки по їх творчості; роздаткові папки, збірники вправ і завдань професійної спрямованості, картки з мови та літератури.

У кабінеті обладнаний етнографічний куточок “Українська світлиця”.

Для роботи узагальнені матеріали: “Українська мова і професія”, ”На допомогу учням”, “Тести з літератури”, “Тести з мови”, “Схеми. Таблиці”, “Методичні розробки. Доповіді. Сценарії”, “Ілюстрації до творів”, “Реферати”, “Ділові папери”.


Кабінет математики (площею 40 м кв).

Кабінет оснащений демонстраційними стендами, плакатами, демонстраційно-проекційним обладнанням, електричними моделями геометричних тіл. В наявності підручники, навчальні посібники, збірники дидактичного матеріалу з алгебри та геометрії; картки-завдання різнорівневого значення з усіх тем предметів, збірники вправ і завдань професійної спрямованості, методичні розробки уроків, позакласних заходів, предметних декад.


Кабінет фізики-електротехніки (площею 70 м кв).

Обладнаний настінними стендами-макетами з електросхемами, електричними пристроями і приладами, які демонструють основні закони електричного струму, розрахунки електричних кіл різних варіантів з’єднань, функціонування основних електротехнічних пристроїв.

Основні фізичні закони та явища, їх технічне застосування відображені на плакатах, за допомогою функціонуючих фізичних та технічних пристроїв і приладів, проекційного обладнання.

Представлені явища молекулярної фізики, електрики, світлові та звукові явища, експерименти по електромагнетизму, радіозв’язку, механічним деформаціям, дифракції та інтерференції світлових хвиль.


Кабінети інформатики (площами по 50 м кв).

В училищі два комп'ютерних класи для проведення занять з інформатики та інформаційних технологій.

У кожному встановлено по 15 комп'ютерів, мультимедійна проекційна техніка. Усі комп'ютери об'єднані в локальну мережу і мають вихід в Інтернет.

У кабінетах в наявності наочність, плакати, інструкційні карти, роздатковий матеріал, навчальна література.

У кабінетах інформатики учні здають атестацію, проходять заняття для педагогів училища, ведуться гурткові заняття і дослідницько-проектна діяльність учнів.


Кабінет економіки та права (площею 50 м кв).

У кабінеті знаходяться: демонстраційні стенди, проекційне обладнання, адміністративна карта України, брошури по євроінтеграції та Євросоюзу, підручники, навчальні посібники, нормативно-правова документація, методичні роботи по темам.


Кабінет матеріалознавства та охорони праці (площею 60 м кв).

У кабінеті знаходяться: демонстраційні стенди з матеріалознавства та охорони праці, засоби індивідуального захисту, зразки спецодягу, комплекти зі зразками матеріалів, демонстраційне обладнання. В наявності підручники, навчальні посібники, нормативно-правова документація з охорони праці, методичні роботи по темам, збірники вправ і завдань, роздатковий матеріал.


Кабінет креслення (площею 60 м кв).

У кабінеті знаходяться: демонстраційні стенди, проекційне обладнання, комплекти креслярського та канцелярського приладдя, моделі геометричних тіл, деталей, розгортки та проекції. В наявності підручники, навчальні посібники, методичні роботи по темам, збірники вправ і завдань, роздатковий матеріал.


Кабінет спецтехнології опорядників (площею 50 м кв).

У кабінеті є в наявності: технічні засоби навчання (діапроектор, кодоскоп, телевізор, кадропроектор). засоби навчання: плакати по всім темам програми, макети, натуральні зразки інструментів, пристроїв, матеріалів, інструкції до лабораторно-практичних робіт, відеоматеріали, навчальна література для учнів.


Кабінети спецтехнології столярів, теслярів, мулярів, зварників (площами 50-60 м кв).

Кабінети мають необхідну матеріально-технічну базу для оволодіння теоретичними знаннями з професій. Обладнані проекційним обладнанням, матеріалами мультимедіа навчального призначення, демонстраційними стендами, плакатами, які допомагають учням вивчати поточні схеми, слідкувати за новинками, писати дипломні роботи, зразками сучасного ручного інструменту, матеріалів, макетами столярно-будівельних, зварних виробів, меблів та різних видів кам’яного мурування

В наявності навчальні підручники, посібники, роздатковий матеріал, методичні наробки.

Кабінети мають велику базу систематизованих новинок по сучасним будівельним технологіям.


Кабінет спецтехнології автослюсарів (площею 60 м кв).

Кабінет оснащений демонстраційними стендами, плакатами, демонстраційно-проекційним обладнанням, зразками механізмів, частин і приладів основних марок автомобілів, зразками інструментів, матеріалів, макетами. В наявності підручники, навчальні посібники, збірники дидактичного матеріалу з предмету; картки-завдання, збірники вправ і завдань для контролю знань, методичні розробки уроків.