Центр професійної кар’єри «Шлях до успіху» в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Дніпровське вище професійне училище будівництва» відкрився 27 квітня 2021 року за сприяння та за ініціативи відділу освітньої діяльності управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Дніпропетровської області.

Центр створено з метою оперативного реагування на виклики ринку праці, інформування, орієнтації та сприяння адаптації населення різної вікової категорії відповідно до Концепції державної системи професійної орієнтації населення.

Профорієнтаційне консультування випускників шкіл, їх батьків та незайнятого населення спрямоване на вирішення завдань, пов'язаних з професійним самовизначенням, трудовим становленням і кар'єрним зростанням відвідувача. Консультування здійснюється працівниками приймальної комісії, з залученням, у разі необхідності, медпрацівника, юрисконсульта, психолога та соціального педагога.

Адміністрація ДПТНЗ ДВПУБ та працівники Центру професійної кар’єри тісно співпрацюють з соціальними партнерами для забезпечення інформування населення про умови вступу і навчання в ДВПУБ та подальшого працевлаштування випускників.

Профорієнтаційне консультування випускників шкіл включає:


• діагностику здібностей і мотиваційно-особистісної спрямованості учня (випускника) СЗШ;
• рекомендації по найкращим для учня напрямками його майбутньої професійної діяльності (за результатами діагностики);
• надання довідкової інформації про професійний навчальний заклад, вимоги до вступу, умови навчання, курсову підготовку) і т.п.;
• надання інформації про професії, за якими відбувається підготовка кваліфікованих робітників;
• консультації з батьками абітурієнтів.

З метою формування у здобувачів освіти ДВПУБ навичок, необхідних для побудови успішної кар'єри, Центр професійної кар’єри «Шлях до успіху» протягом навчального року проводить наступні заходи:

• індивідуальні консультації;
• групові тренінги (тренінги з особистісного розвитку, розвитку твердих та м’яких навичок, технології пошуку роботи, написання резюме, планування кар’єри, розвиток критичного мислення, тайм-менеджмент, опанування навичками самопрезентації та ін.);
• групові заходи з залученням роботодавців;
• психологічне тестування;
• зустрічі з представниками Обласного центру зайнятості.

Кар’єрні консультації допомагають здобувачам освіти зрозуміти свої сильні сторони та розвинути компетенції затребувані, на ринку праці.

Для незайнятого населення Центр професійної кар’єри пропонує кар’єрні консультації щодо можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі Навчально-практичних центрів РНПБЦ «Ceresit», НПЦ «Knauf» та НПЦ «СантехЛюкс».

Для педагогічних працівників ДВПУБ протягом навчального року проводяться лекції та семінари щодо здійснення кар’єрного консультування випускників шкіл та змін у законодавстві України.

Основні завдання та напрямки роботи Центру:

• cприяння працевлаштуванню випускників;
• проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ДВПУБ;
• налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників;
• здійснення консультаційної підтримки, інформування здобувачів освіти і випускників ДВПУБ про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці ( спеціальності), про основні тенденції локального ринку праці, вимоги роботодавців до шукачів роботи, можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема на сайті Центру кар’єри за технічної підтримки сайту обласного центру зайнятості;
• консультування психологів і юристів, фахівців служби зайнятості та надання інформації про права та обов’язки молоді, проведення роз’яснювальної роботи серед молоді щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин, а також практична допомога в реалізації отриманих знань;
• допомога в оволодінні навичками пошуку роботи;
• розвиток підприємницької ініціативи, професійних і комунікативних якостей;
• активізація власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості;
• формування активної життєвої позиції та адекватної самооцінки;
• допомога у побудові плану професійної кар'єри на основі забезпечення відповідності особистих характеристик сучасним вимогам ринку праці;
• розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування;
• сприяння молоді у здобутті додаткових професійних вмінь та навичок, підвищення кваліфікації, в тому числі в рамках програм навчання протягом життя та шляхом проходження практики, стажування безпосередньо на підприємствах міста та області;
• організація та проведення тренінгів (в т.ч. психологічних, мотиваційних), семінарів-тренінгів професійного спрямування з метою підвищення рівня самооцінки учня, опанування ними ефективних форм та методів техніки пошуку роботи, самопрезентації, спілкування з роботодавцем;
• підтримка у написанні власних резюме;
• рекомендації щодо започаткування власної справи та пошуку роботи;
• організація ярмарок кар’єри, професіографічних екскурсій, презентацій роботодавців, виїзних акцій з використанням мобільних засобів служби зайнятості для сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа випускників навчального закладу;
• забезпечення можливостей безпосереднього спілкування з роботодавцями, ознайомлення з процесами виробництва, вимогами до працівника, соціальним пакетом;
• подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним , відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця;
• здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників навчального закладу за місцем їх проживання та відстеження їх кар’єрного зростання;
• висвітлення в засобах масової інформації результатів діяльності Центру кар’єри, щорічне інформування керівництва ДВПУБ та населення про проведену роботу шляхом розміщення звіту на інформаційних ресурсах.Звіт про роботу центру кар’єри у 2021-2022 році (pdf)
План роботи центру професійної кар’єри "Шлях до успіху" (pdf)


   16.03.23 - Зустріч "Джерела пошуку роботи"
   02.03.23 - Онлайн зустріч з учнями шкіл
   09.02.23 - Тренінг "Як подолати стрес під час війни"
   16.11.22 - Тренінги для здобувачів освіти
   05.10.21 - Тренінг з написання резюме
   21.09.21 - Тренінг з написання резюме
   21.05.21 - Тренінг з пошуку роботи