Керівний склад ДВПУБ – орган управління училища, який визначає стратегічні, перспективні напрямки діяльності, планує, організовує, мотивує та вирішує поточні питання діяльності навчального закладу; створює належні умови для ефективного забезпечення навчально-виробничого процесу, методичної та професійної діяльності, здійснює моніторингові дослідження якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників та сприяє соціальній захищеності учнівського і педагогічного колективів; працює над ствердженням у колективі училища високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між керівниками, викладачами, учнями, над підвищенням престижу професії кваліфікованого робітника і авторитету системи професійно-технічної освіти, вихованням учнівської молоді в дусі неухильного дотримання Конституції і законів України, норм професійної етики та моралі.Яблонська Валентина Миколаївна
директор

Заслужений працівник освіти України
Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання - викладач-методист

Працює в системі ПТО більше 35 років. Як керівник спрямовує роботу на розробку стратегічного курсу з досягнення кінцевого результату професійної підготовки кваліфікованих робітників для галузі будівництва. Провадить роботу педагогічного колектву з урахуванням потреб ринку праці та сучасних вимог виробництва. Піклується про збереження професійного потенціалу колективу, уміло здійснює підбір педагогічних кадрів. Керується принципами високої відповідальності, формування професіоналізму та творчої активності у підлеглих. Лідер і Учитель своєї команди.

За сумлінну працю нагороджена:
• подяками голови Індустріального райвиконкому м. Дніпропетровська
• Подяками голови Дніпропетровської облдержадміністрації
• Почесними грамотами головного управління освіти і науки
• знаком «Відмінник освіти України»
• нагрудним знаком А. С. Макаренка
• нагрудним знаком “За вагомий внесок в розвиток ПТО”
• Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
• Почесною грамотою Верховної Ради України

Гелета Любов Вікторівна
заступник директора з навчально-виробничої частини

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії

Працює в системі професійно-технічної освіти 16 років.
Головним напрямком в роботі вважає професійну підготовку кваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на ринку праці. Приділяє увагу удосконаленню навчально-виробничого процесу, підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.

За сумлінну працю нагороджена:
• грамотами головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
• Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

Кузніченко Віра Миколаївна
заступник директора з виробничої роботи

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання - викладач-методист

Працює у системі професійно-технічної освіти 35 років. Пріоритетним напрямком роботи є вивчення та впровадження в навчально-виробничий процес нових інтерактивних, інноваційних виробничих технологій. Очолює регіональний навчально-практичний будівельний центр «Ceresit». Протягом багатьох років є куратором методичної комісії опорядників.

За сумлінну працю нагороджена:
• грамотами головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
• знаком «Відмінник освіти України»
• знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти»
• Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
• цінним подарунком Верховної Ради України

Дроздюк Людмила Петрівна
заступник директора з навчальної роботи

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання - викладач-методист

Працює в системі професійно-технічної освіти 16 років. Основну увагу приділяє впровадженню освітніх компетенцій відповідно державного стандарту загальноосвітньої підготовки. Вимогливо ставиться до якості проведення уроку як основної форми навчання. Активізує викладацький склад на творчу плідну роботу по застосуванню професійної спрямованості загальноосвітніх навчальних предметів.

За сумлінну працю нагороджена:
• грамотами головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
• Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
• нагрудним знаком “За вагомий внесок в розвиток ПТО”

Бутенко Ольга Михайлівна
старший майстер

Педагогічне звання: майстер виробничого навчання І категорії.


Працює в системі професійно-технічної освіти 28 років. Спрямовує роботу на впровадження та дотримання державних стандартів ПТО з будівельних професій. Багато уваги приділяє формуванню професійних знань, умінь та навичок у практичному навчанні учнів та забезпеченню належних безпечних умов праці.

За сумлінну працю нагороджена:
• подяками голови Індустріального райвиконкому м. Дніпропетровська
• грамотами головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
• знаком «Відмінник освіти України»
• нагрудним знаком “За вагомий внесок в розвиток ПТО”

Великанова-Безугла Ольга Леонідівна
методист

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання - викладач-методист

Працює у системі професійно-технічної освіти 20 років. Особливу увагу приділяє створенню сучасного інструментарію методичного забезпечення навчального процесу у формі віртуального інформаційно-методичного кабінету. Головним пріоритетом в роботі вважає діяльність методичної комісії як потужного фактора педагогічного впливу на формування професійної компетентності кваліфікованого робітника. Важливе місце відводить участі педагогічного колективу у виставковій діяльності обласного та міжнародного рівнів.

За сумлінну працю нагороджена:
• грамотами головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
• Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
• знаком «Відмінник освіти України»
• знаком «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти»

Столяров Микола Олександрович
керівник фізичного виховання

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії
Педагогічне звання - викладач-методист

Працює в системі професійно-технічної освіти 31 рік.
Сприяє створенню зразкової спортивної бази училища та фізкультурно-масової роботи серед учнів. Багато уваги приділяє фізичному розвитку учнів в позаурочний час та залученню їх до здорового способу життя. Щорічно проводить спартакіаду серед учнів училища, залучаючи педагогічних працівників. Своєю діяльністю сприяє розвитку особистості, фізичних якостей, забезпечує формування умінь виконувати різні фізичні вправи, володіти тілом, займатися фізкультурою і спортом у повсякденному житті, загартовуватися.

За сумлінну працю нагороджений:
• подяками голови Індустріального райвиконкому м. Дніпропетровська
• подякою управління у справах фізичної культури та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації
• почесними грамотами головного управління освіти і науки
• подякою міського голови м. Дніпропетровська
• знаком «Відмінник освіти України»
• нагрудним знаком “За вагомий внесок в розвиток ПТО”
• Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України