Правила поведінки для здовачів освіти (pdf)

Згідно штатного розкладу склад педагогічних працівників становить 46 осіб.

Теоретичний курс навчання викладає 21 викладач з вищою освітою та відповідною фаховою підготовкою. З них мають вищу кваліфікаційну категорію 12 чол. (57%), першу і другу кваліфікаційну категорію 5 чол. (24%), педагогічне звання "Викладач-методист" 4 чол. (43%), почесне звання "Відмінник освіти України" - 4 чол. (19%).

Професійне навчання здійснюють 25 майстрів виробничого навчання, які мають відповідну фахову підготовку, з яких 4 мають вищу освіту і 9 відповідну базову вищу освіту та рівень робітничої кваліфікації не нижче, передбаченої державними стандартами для випускників відповідної професії. Звання "Майстер виробничого навчання ІІ категорії" мають 3 чол., звання "Майстер виробничого навчання І категорії" - 5 чол., присвоєно почесне звання «Відмінник освіти України» 3 чол.

Навчальний корпус розташований на 4 поверхах і включає в себе 20 навчальних кабінетів, з яких 11 – загальноосвітніх дисциплін, 7 – спеціальних дисциплін, 2 сучасних комп’ютерних класи, спортивний комплекс для роботи спортивних гуртків та секцій, чотириповерховий гуртожиток, бібліотека, їдальня.


Учні училища отримують стипендію, гаряче харчування, а також мають можливість мешкати в гуртожитку. З метою захисту інтересів учнів пільгових категорій проводиться робота з соціальної та суспільної їх адаптації.

Використовується фонд матеріального заохочення, що дозволяє надавати учням грошову допомогу, а за сумлінне навчання та активну участь в громадському житті училища - виплачується премія.

Випускники училища отримують:
- атестат про повну загальну середню освіту (з терміном навчання 3 роки)
- диплом за фахом
- загальний трудовий стаж.