Ефективність організації роботи професійно-технічного навчального закладу залежить від розвитку його інноваційного потенціалу, модернізації матеріально-технічного забезпечення, професійної компетентності педагогічного колективу, його готовності до роботи в умовах пошуку, створення науково-методичної підтримки інноваційних змін.

Інформатизація системи управління навчальним закладом передбачає: розробку та використання єдиної комп'ютерно-орієнтованої технології збирання та опрацювання інформації; використання засобів телекомунікації; розробку й впровадження автоматизованих робочих місць.


Комп’ютерна інформаційна система (КІС), що розроблена у Дніпровському вищому професійному училищі будівництва є системою збирання, зберігання, обробки інформації, що стосується організації методичної діяльності роботи й показників роботи методичної служби та слугує інструментом управлінської діяльності для планування, здійснення моніторингу, прогнозування розвитку навчального закладу.

Для забезпечення його роботи створено відповідну організаційно-управлінську систему. Апаратна частина базується на елементах локальної мережі училища. До її складу входять: сервер для зберігання загального масиву даних, робочі місця голів методичних комісій, класних керівників, бібліотекаря, комп'ютерний клас для педагогічних працівників та Інтернет-сервер.


Програмне забезпечення розробляється спеціалістами навчального закладу. Визначено функціональне автоматизоване робоче місце (АРМ) голови методичної комісії, класного керівника, бібліотекаря та віртуальний інформаційно-методичний кабінет (ВІМК).

Як інформаційна система КІС реалізує:
  • оперативне інформаційне забезпечення професійної діяльності кожної методичної комісії,
  • довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу та консультування педагогічних працівників,
  • формування фонду методичної і навчальної літератури та періодичної педагогічної преси бібліотеки,
  • спілкування між всіма суб’єктами навчально-виробничого і навчально-виховного процесу в межах навчального закладу,
  • координацію діяльності методичних комісій,
  • надання адресної методичної і оперативної допомоги на рівні адміністрації та методичної служби в межах професійного спілкування,
  • створення та накопичення банку методичних надбань, педагогічних наробок.


  • ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА КІС