На цій сторінці пропонуємо ознайомитись відвідувачам сайту з документами, віднесеними до публічної інформації.

Ліцензійна справа у сфері повної загальної середньої освіти

   Статут навчального закладу, (pdf)

   Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності (pdf)

   Відомості про якісні та кількісні показники матеріально-технічного забезпечення (pdf)

   Відомості про якісні та кількісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності (pdf)

   Умови доступності навчального закладу (pdf)

   Ліцензія на провадження освітньої діяльності (pdf)

   Свідоцтво про атестацію професій, (pdf)

   Наказ департаменту освіти і науки ДОДА №746/0/212-15 від 11.11.15 р. "Про підсумки проведення державної атестації у сфері загальної середньої освіти ДВПУБ" (pdf)

   Протокол засідання педагогічної ради щодо відбору проектів підручників для 10 кл. закладів ЗСО, (pdf)

   Баланс коштів ДВПУБ станом на 01.01.18 р., (pdf)

   Баланс коштів ДВПУБ станом на 01.10.17 р., (pdf)

   Баланс коштів ДВПУБ станом на 01.07.17 р., (pdf)

   Звіт про фінансові результати за 2017 рік, (pdf)

   Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік, (pdf)

   Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, коштів, отриманих як плата за послуги та коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (2017 р.), (pdf)

   Звіт про надходження та використання коштів загального фонду, коштів, отриманих як плата за послуги та коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (3 квартал 17 р.), (pdf)

   Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р., (pdf)

   Кошторис на 2018 рік, (pdf)

   Кошторис на 2017 рік, (pdf)

   Перелік товарів, отриманих як благодійна допомога, (pdf)