У Дніпровському вищому професійному училищі будівництва створене на загальному учнівському віче учнівське самоврядування (Учнівська рада), яке у своїй роботі спирається на Положення про учнівське самоврядування.

Учнівська рада планує свою роботу самостійно, погоджує її з адміністрацією навчального закладу.

Структура учнівської ради включає в себе представників усіх професій, курсів. Учнівське самоврядування є органом управління та втілення у життя основних напрямів життєдіяльності навчального закладу. Головною його метою є захист соціальних інтересів та прав учнів навчального закладу, сприяння гармонійному розвитку особистості учня, формування у нього навичок майбутнього спеціаліста, організатора, керівника.

Виховна робота проводиться за безпосередньою участю учнівської ради та за її ініціативою.

З метою забезпечення активної участі учнів у процесах вдосконалення навчально-виробничого процесу, забезпечення належної якості навчання, виховання духовності і культури, зростання соціальної активності, підвищення відповідальності за доручену справу, реалізації творчих здібностей молоді, органи учнівського самоврядування реалізують наступні основні завдання:

  • проводять організаційні, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
  • сприяють формуванню в учнів училища патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, та власної гідності;
  • забезпечують захист прав та інтересів учнів, сприяють задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
  • сприяють навчальній та творчій діяльності учнів;
  • сприяють створенню необхідних умов для відпочинку учнів;
  • пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню учнями порушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;
  • здійснюють інформаційну діяльність;
  • співпрацюють та координують роботу з майстрами виробничого навчання, викладачами, класними керівниками навчальних груп.


  • Структура учнівського самоврядування в навчальних групах