Умови та особливості проходження виробничого навчання та виробничої практики учнями встановлюються Законом України «Про професійно-технічну освіту» та Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики.

Професійно-практична підготовка учнів здійснюється в поєднанні з виробленням продукції, наданням послуг, що оплачуються відповідно до законодавства.


Учні під час проходження виробничого навчання або виробничої практики на виробництві виконують роботи безпосередньо на робочих місцях підприємств, будівельних об’єктах у складі навчальних груп, учнівських бригад або індивідуально. Під час проходження виробничого навчання та виробничої практики на підприємстві призначають інструкторів — кваліфікованих працівників, які контролюють якість виконання робіт з дотриманням вимог охорони праці.


Дніпропетровське вище професійне училище будівництва співпрацює з провідними підприємствами, організаціями і установами - замовниками робітничих кадрів. Підтримує тісний зв'язок з підприємствами з питань надання учням робочих місць для організації та проведення виробничого навчання і виробничої практики.

Інформацію про основних соціальних партнерів по підготовці кваліфікованих робітників можна отримати в розділі Роботодавці.


Виробнича практика учнів — це частина навчального процесу, а її головна мета — вдосконалювати набуті практикантами знання та формувати практичні навички для досягнення встановленого рівня кваліфікації з відповідних професій, спеціальностей.